Politik Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik

Her finder du kredsens aktuelle arbejdsmiljøpolitik, som vi tager vores afsæt i, når der arbejdes med arbejdsmiljøforhold.

På generalforslanlingen i 2018, vedtog en enig generelforsamling denne arbejdsmiljøpolitik.