Ind- og udmeldelse samt skift af job

Sådan melder du dig ind og ud af foreningen...

For at blive medlem af Furesø Lærerkreds og dermed Danmarks Lærerforening, skal du udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket som du finder her. 

 Læs her hvad den aktuelle kontingentsat er.

Udmeldelse skal ske skriftligt – ved at sende en mail til 028@dlf.org

Udmeldelsen ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 

Eksempel:

Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Hvis du skifter job eller ansættelsessted

Hvis du skifter stilling eller ansættelsessted, skal du meddele det til Danmarks Lærerforening via "Min side" eller ringe/skrive til Furesø Lærerkreds.

 

Læs meget mere om ind- og udmeldelse, samt flytning her.