Opgaveoversigt

Husk at du har krav på en opgaveoversigt, der er dækkende for dit årsværk på skolen inden skoleårets start.

Alle opgaver/anden tid der ikke er tilknyttet undervisningen (tilsyn, klasselærer, skole-hjemsamtaler, kurser osv.) skal være med tidsangivelse.

Hvis dine arbejdsopgaver forandrer sig løbet af skoleåret, skal du have en ny opgaveoversigt.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din TR eller din leder.