Fritvalgsordning

Bestem selv om du vil indbetale 1,38% af din løn på din pension, eller have dem udbetalt!

Som kommunalt ansat får du et fritvalgstillæg på 1,38% af din pensionsgivende løn.

Fritvalgstillægget bliver som udgangspunkt udbetalt som et løntillæg. Hvis du vil ændre det til et forhøjet pensionsbidrag, skal du inden en 1. oktober meddele dit omvalg skriftligt til din nærmeste leder. Ændringen vil herefter træde i kraft pr. efterfølgende 1. januar.   

På din lønseddel vil du så se, at din arbejdsgiver i stedet for 17,3% har indbetalt 18,68% af din pensionsgivende løn til pensionsordningen. Det kan være, du synes, at din løn er en jungle, men du kan orientere dig mere indgående i de links, vi har lagt her på siden. Ellers er du altid velkommen til at få hjælp hos din tillidsrepræsentant eller hvis det er helt galt, på kredsen. 

Her kan du finde blanketter du kan bruge hvis du ønsker at lave ændringer: 

Download skema til brug ved fritvalgsordning

Download skema til brug ved ændret/forhøjet pensionsindbetaling