Kontingent

Når du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, skal du betale kontingent.

Hver enkelt kreds fastsætter et lokalt kredskontingent. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling i kredsen.  Det samlede kontingent afhænger derfor af, hvilken kreds du er tilknyttet. 

Hvis du er nyuddannet lærer, skal du ikke betale kontingent de tre første måneder efter afslutningen af uddannelsen.

Sådan er kontingentet sammensat i Furesø Lærerkreds:

Aktive medlemmer- fraktion 1+2 + 3K pr. måned:

DLF centralt                 229 kr

Furesø Lærerkreds       286 kr

IALT                             515 kr    pr. måned

Pensionister - fraktion 4

DLF centralt                     77 kr

Furesø Lærerkreds           16 kr

IALT 93 kr pr. måned, som samlet betales een gang årligt i januar måned ialt 1.116 kr/år.