Omsorgsorlov (ny)

Nye regler pr. 2. august 2022

En lønmodtager vil fremadrettet have ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage hvert kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, og som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Omsorgsorlov vil kunne afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang. Der er ikke knyttet en ydelse til afholdelsen af orloven.

Såfremt en lønmodtager inden for kalenderåret har været fraværende fra arbejdet for at passe en nærtstående med nedsat funktionsevne/alvorlig lidelse eller en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem efter reglerne i lov om social service, fratrækkes dette fravær i retten til omsorgsorlov. 

Retten til omsorgsorlov indebærer, at lønmodtagere i perioden fra den 2. august 2022 til og med den 31. december 2022 har ret til 2 dages omsorgsorlov.