Overenskomster (OK)

Ok21 Blaa

OK 2021

Der er indgået aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Det er et 3-årigt forlig.

Forliget indebærer i korte træk:

  • Generelle lønstigninger som forbedrer reallønnen
  • organisationens midler til alle organisationer
  • lavtlønsprojekt og ligelønsprojekt
  • rekrutteringspulje
  • styrket seniorpolitisk indsats
  • udvikling af SPARK og nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø
  • fælles fokus på fuldtid, timelønnet med mere
  • videreførelse af tryghedspuljen
  • videreførelse af uddannelsesløft fra ufaglært til faglært

 Derudover er der på LC og KL´s område aftalt lønforbedringer for bl.a. børnehaveklasseledere og for medlemmer fra de mindre grupper.

 Hele aftalen kan læses her

Du kan stemme i perioden fra tirsdag 6. april 2021 kl. 8.00 til mandag 19. april 2021 kl. 9.00

Stem via NEM-ID KLIK HER.

Se mere og lyt til podcast på DLF.org... der er masser af "guf" for de overneskomst-interesserede. KLIK HER.