Når du forlader et job

Opsigelse

Brug os - uanset situationen

Det kan være dig selv, der ønsker at forlade dit job, men det kan også være din arbejdsgiver, der ønsker at afslutte ansættelsesforholdet. I begge tilfælde er det vigtigt, at du kontakter Furesø Lærerkreds for rådgivning.

I sager om afsked bliver DLF altid involveret, og i Furesø Lærerkreds er vi også klar med rådgivning, støtte og vejledning. Du er altid velkommen til at kontakte os. Du kan også selv finde en række gode råd på DLFs hjemmeside.

Specifikke regler

Varsler og vilkår, når medlemmet selv søger afsked

Overenskomstansatte

Overenskomstansatte på månedsløn kan sige op uden varsel, hvis:

- Ansættelsen er tidsbegrænset og ikke kommer til at vare mere end en måned

- Ansættelsen er på prøve og ikke kommer til at vare mere end 3 måneder

I andre tilfælde skal han eller hun sige op med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Overenskomstansatte på timeløn kan sige op fra dag til dag.

 

Tjenestemænd

En tjenestemand på prøve kan i de første 6 måneder af ansættelsen forlange at blive afskediget med 14 dages varsel til udgangen af en måned. I resten af prøvetiden kan han eller hun forlange at blive afskediget med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

En varigt ansat tjenestemænd kan forlange at blive afskediget med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Varsler og vilkår, når arbejdsgiveren siger medlemmet op

Overenskomstansatte

En månedslønnet ansat i varig stilling kan arbejdsgiveren sige op med disse varsler:

Arbejdsgiveren skal give et varsel på

- hvis medlemmet så kan nå at fratræde senest

14 dage

3 måneder efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte. Arbejdsgiveren kan kun sige medlemmet op med dette korte varsel, hvis ansættelsen er på prøve.

1 måned til udgangen af en måned

 6 måneder efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte

3 måneder til udgangen af en måned

 3 år efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte

4 måneder til udgangen af en måned

 6 år efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte

5 måneder til udgangen af en måned

 9 år efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte

 

Arbejdsgiveren skal give et varsel på:

6 måneder til udgangen af en måned

hvis medlemmet har været ansat i mere end 9 år, før han eller hun fratræder

 Hvis arbejdsgiveren siger den ansatte op, og han eller hun fratræder efter at have været uafbrudt ansat hos samme arbejdsgiver i mindst 12 år, skal han eller hun have en fratrædelsesgodtgørelse, som svarer til en måneds løn. Hvis ansættelsen har varet i mindst 17 år, skal han eller hun have en godtgørelse på 3 måneders løn.

Undtagelsesvis kan en overenskomstansat afskediges uden varsel (”bortvisning”). Det kan ske, når den ansatte groft har misligholdt ansættelsesforholdet.

En månedslønnet ansat i tidsbegrænset stilling kan arbejdsgiveren sige op uden varsel i den første måned af ansættelsen. Bemærk, at arbejdsgiveren før afskedigelsen skal have partshørt den ansatte og hørt Lærernes Centralorganisation.

Derefter gælder samme varsler som for varigt ansatte (se ovenfor). Ved udløbet af den tidsbegrænsede periode fratræder den ansatte uden yderligere varsel. Man kan sige, at beslutningen er truffet og varslet er givet allerede samtidig med ansættelsen.

En timelønnet ansat kan arbejdsgiveren sige op fra dag til dag.