Fleksibel arbejdsordning (ny)

Er en i din hustand alvorligt syg eller kræver særlig omsorg, samtidig med at man har små børn, har man ret til en fleksibel arbejdsordning.

En lønmodtager, som yder personlig omsorg eller støtte til en pårørende eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, som har behov herfor på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand, og som har mindst 6 måneders forudgående ansættelse hos arbejdsgiveren, kan med henblik på omsorgsformål anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angivet periode.

Derudover vil en lønmodtager med et eller flere børn under 9 år fremadrettet kunne anmode arbejdsgiver om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angivet periode.

Arbejdsgiveren skal overveje og besvare anmodninger om fleksible arbejdsordninger inden for et rimeligt tidsrum under hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov.